Karakteristike

U poslednje vreme staklene stepenice se sve više ugrađuju umesto stepenica od drugih materijala. Cena staklenih stepenica jednaka je ceni drvenih stepenika, a kreće se u zavisnosti od željene debljine i efekta.

Uglavnom izrađujemo staklene stepenice debljine 32mm peskarene i lakirane, ugrađene na prohromskim nosačima koji su pričvršćeni sa gornje strane stakla vezačima kroz staklo i povezani sa sajlama na centralnom stubu. Gazeća površina je ravna.

U izradi koristimo kaljeno staklo (eng. tempering) sa rupama promera 30mm koje su frezenkovane pod uglom od 45 stepeni. Time postižemo veću otpornost, čvrstoću, a staklo se manje oštećuje…

Prilikom izrade staklenih stepenica mora se prvo izbušiti i frezenkovati gornje staklo, a zatim isto okaliti. Posle kaljenja nije moguća nikakva dorada stakla. Potrebna je maksimalna preciznost prilikom bušenje rupa i uzimanja dimenzija stakla, jer se dalje vrši spajanje tri sloja stakla. Posle laminiranja stakala buše se sledeća dva sloja zatim se gotov stepenik peskira i lakira pre montaže.